Home » Bài Viết (page 2)

Bài Viết

Khởi Nghiệp

Nguyễn Hữu Phước

Khi bắt đầu khởi nghiệp nghĩa là ta đang bắt đầu 1 công việc gì đó. Khi nói đến bắt đầu, nghĩa là có sự khó khăn và bối rối. Hai từ “Khởi nghiệp” tuy ngắn nhưng là một hành trình dài. Trong hành trình ấy luôn luôn mang cho mình nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Bắt đầu ... Read More »

Kiên Nhẫn

Một trong những điều cần thiết và quan trọng trong tành trình khởi nghiệp đó là sự “dấn thân”. Chỉ khi ta dấn thân vào một công việc nào đó cho một sản phẩm nào đó, ta mới mong có một kết quả hoàn hảo. Tuy nhiên, hành trình ấy là một quá trình mang đầy những cung bậc của ... Read More »